Ziogai.lt | Rašo spauda
15541
page-template-default,page,page-id-15541,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.9,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Rašo spauda

Paminėta senjorų diena

Pirmąją spalio dieną pasaulyje minima Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena. Šią dieną rajono senjorai paminėjo minėjime ir koncerte Kultūros centre. Tą dieną senjorai nemokamai galėjo važiuoti miesto maršrutiniais autobusais, kavinėse nemokamai pasivaišinti kava ar arbata.
Senjorų dienos minėjimą pradėjo patys mažiausieji ukmergiškiai. Lopšelio – darželio „Žiogelis“ auklėtiniai senjorams parodė „Arkliukų šokį“ ir lietuvių liaudies ratelį „Pakulinis maišas“. Jų muzikos vadovė Valentina Starkova ir auklėtoja Jolanta Belousienė.

Ukmergės rajono savivaldybės meras Vydas Paknys paminėjęs, kad rajone senjorai pirmą kartą kartu švenčia Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną, kartu su vicemeru Rolandu Janicku,  savivaldybės administracijos direktoriumi Stasiu Jackūnu ir savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėja Valdone Gineitiene, vienuolikai senjorų įteikė padėkos raštus. Jais apdovanoti buvo: Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Ukmergės bendrijos nariai – Julijonas Gutparakis, Alfonsas Atkočiūnas, Danutė Šerelienė, Aldona Adėlė Vilkelienė; Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Ukmergės klubo „Viltis“ nariai – Alia Nabatova, Vladislava Sabaliauskienė, Birutė Verbickienė; pedagogų – veteranų klubo „Dar ne ruduo“ narė Irena Grigienė; Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos Ukmergės skyriaus nariai – Birutė Gudeliauskienė, Petras Tavoraitis, Viktoras Petruninas.

Susirinkusius senjorus sveikino Seimo nariai Arūnas Dudėnas ir Kazys Grybauskas. Pastarasis su gimtadieniu pasveikino Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos Ukmergės skyriaus pirmininką Stanislovą Laurinavičių. Senjorus sveikino Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjungos pirmininkė Lionė Aleksienė.

 

 

Pagerbti aktyviausi ir veikliausi rajono senjorai

Eglė KRIKŠTAPONYTĖ
Spalio 1-ąją minima Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena. Šia proga pirmą karą po Nepriklausomybės rajono savivaldybės administracija inicijavo ir organizavo Senjorų šventę. Į Kultūros centro salę susirinkusį didelį garbaus amžiaus rajono gyventojų būrį sveikino rajono vadovai, savivaldybės administracijos atstovai, svečiai, koncertavo meno kolektyvai.
Iškilmingą renginį pradėjo mažųjų ukmergiškių – vaikų lopšelio-darželio „Žiogelis“ auklėtinių (muzikos vadovė Valentina Starkova ir auklėtoja Jolanta Belousienė) pasirodymas.
Po meninės šventės įžangos susirinkusiuosius pasveikinęs Seimo narys Arūnas Dudėnas kalbėjo, jog iš senjorų mūsų jaunoji karta galėtų pasimokyti noro, troškimo būti kartu, bičiulystės, bendrauti, burtis. Nes šių dalykų jaunimui labai trūksta. Seimo narys Kazys Grybauskas džiaugėsi, jog rajono pagyvenusių žmonių kolektyvai aktyviai dalyvauja visuomeniniame gyvenime, rengia šventes, keliauja. Tai ypač atsispindi rajono ir respublikinėje spaudoje. Taip pat parlamentaras gimtadienio ir Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos proga pasveikino Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos Ukmergės skyriaus vadovą Stanislovą Laurinavičių bei padėkojo jam, kaip buvusiam ilgamečiui Ukmergės vaikų globos namų direktoriui, už darbą su jaunimu.
Prie sveikinimų prisijungė ir rajono meras Vydas Paknys: „Mokėti garbingai pasenti – sunkiausia užduotis, kurią mums iškelia gyvenimas. Tikrą brandą žmogus pajaučia tik tada, kai gali atleisti, palaukti, užjausti, džiaugtis kiekviena akimirka. Tad linkiu džiaugtis kiekviena diena, sveikatos, artimųjų meilės ir paramos, iš aplinkinių – šypsenų ir supratimo“.
Kreipdamasis į rajono senjorus rajono mero pavaduotojas Rolandas Janickas pastebėjo, jog čia susirinko jauniausi širdimi žmonės, kurie visada padeda mūsų jaunesniajai kartai.
Rajono mero padėkomis, atminimo dovanomis ir gėlėmis apdovanoti aktyviausi, veikliausi pagyvenusių žmonių kolektyvų nariai. Tai Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Ukmergės klubų nariai – Julijonas Gutparakis, Alfonsas Atkočiūnas, Danutė Šerelienė, Aldona Adelė Vilkelienė, Alia Nabatova, Vladislava Sabaliauskienė, Birutė Verbickienė; rajono pedagogų-veteranų klubo „Dar ne ruduo“ narė Irena Grigienė; Ukmergės pagyvenusių žmonių asociacijos nariai – Birutė Gudeliauskienė, kunigas Petras Tavoraitis, Viktoras Petruninas.
Miesto bendruomenės tarybos pirmininkas Julius Kazėnas už aktyvią visuomeninę veiklą ir nuoširdumą puoselėjant Ukmergės miestą padėkas ir dovanėles įteikė Aldonai Amankavičienei, Alvydai Gindželienei, Vidmantui Juzėnui, Teresei Stakauskienei, Leokadijai Staškūnienei, Stasei Vagonienei.
Susirinkusiesiems dainas ir šokius dovanojo įvairūs kolektyvai. Tai Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Ukmergės klubo „Viltis“ mišrus ansamblis „Bičiuliai (vadovė A. Nabatova) ir šokių būrelis „Radasta“ (vadovė Roma Morkūnienė), Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Ukmergės rajono bendrijos mišrus choras, mišrus kvartetas ir moterų vokalinis ansamblis „Gaja“ (vadovė Zita Kviklienė), Kultūros centro šokių studija (vadovas Dangis Šalaviejus), Kultūros centro sportinių šokių kolektyvas „Vėtra“ (vadovė Dalia Ržeuskienė), Veprių filialo instrumentinė grupė (vadovas Edvardas Ratautas), Kultūros centro tautinių šokių kolektyvas „Vilkmergė“ ir „Šilo“ pagrindinės mokyklos „Volungė“ kolektyvas (vadovė Regina Zabielienė), Meno mokyklos muzikos skyriaus IV klasės merginų ansamblis (vadovė Dalia Stundžienė).
Spalio 1-ąją senjorams dovanota ne tik šventė. Tądien jie galėjo nemokamai važiuoti miesto maršrutais UAB Ukmergės autobusų parkas autobusais, miesto viešojo maitinimo įmonėse – kavinėse ir restoranuose – jie buvo vaišinami nemokamu arbatos ar kavos puodeliu.
,,Gimtosios žemės” Laikraščio Nr. 113 (10368) 2014-10-04

 

 

Piešiniuose – ugniagesių kasdienybė

Antradienio popietę Ukmergės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos salė aidėjo nuo vaikų balsų. Čia vyko Vaikų ir moksleivių piešinių priešgaisrine ir civiline saugos tema konkurso laureatų ap-dovanojimas.

Ligitos Juodvalkienės nuotr. Konkurso dalyviai į apdovanojimus atėjo su tėveliais, darželio auklė-tojomis bei mokytojais.


Šis konkursas – tradicinis. Vyksta jis daugiau nei dvidešimt metų. Jo iniciatorius ir organizatorius – Ukmergės rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyrius.
Vertinant vaikų piešinius, jie buvo skirstomi į grupes – ikimokyklinukų, 7–10, 11–14, 15 metų ir vyresnių vaikų.
Iš šiemet pateiktų komisijai 356 piešinių atrinkta 20, kurių autoriai buvo apdovanoti. Tačiau, kaip aiškino organizatoriai, laimėtojai yra visi konkurso dalyviai.
Komisijos nariai prisipažino, kad vertinti buvo sunku – piešiniai originalūs, skirtingi savo technika ir spalvų gama.
Nugalėtojai džiaugėsi diplomais ir dovanų maišeliais, kuriuose – priešgaisrinės saugos priemonė dūmų detektorius, saldumynai, informaciniai lankstinukai.
Dovanomis pasirūpino konkurso rėmėjai UAB „Ukmergės vandenys“.
Po oficialiosios dalies vaikai turėjo galimybę apžiūrėti gaisrinės patalpas, techniką, pabendrauti su pavojui į akis dažnai žvelgiančiais gaisrininkais, daugiau sužinoti apie jų kasdienį darbą.
Galbūt po šios ekskursijos pernai įkurtas Jaunųjų ugniagesių būrelis išaugs į visą šia profesija su-sidomėjusio Ukmergės jaunimo būrį?
,,Ukmergės žinios“ 2014-02-20

Gimnazistų  išradingumas – skatina ikimokyklinukus rūšiuoti

A.Smetonos  gimnazijos  gamtosauginio būrelio, vadovaujamo biologijos mokytojos  E. Kriaučiūnienės, gimnazistai lankėsi vaikų lopšelyje-darželyje ,,Žiogelis“. Jie nuotaikingai ir išradingai suteikė ikimokyklinukams žinių apie šiukšlių rūšiavimą ir antrinių žaliavų panaudojimą. Spalvinga,  gimnazistų  pagaminta šiukšlių mašina padėjo vaikams prisiminti šiukšlių rūšiavimo konteinerių spalvas ir čia pat jas surūšiuoti . Žaidybinės situacijos, įtvirtinančios vaikų žinias  apie šiukšlių rūšiavimą ir antrinių žaliavų panaudojimą, vijo viena kitą. Vaikai skaniai suvalgę po saldainį, čia pat iš jo popierėlio gamino blizgančius drugelius, gėrėjosi jais, kūrė įvairias dekoracijas.

Atsidėkodami ikimokyklinukai gimnazistams  įteikė saldžių širdelių, kadangi ši diena sutapo su Šv. Valentino diena.

 

Ugdomųjų erdvių atnaujinimui  – ,,Narbutas Furniture company“ parama

Niekas neprieštaraus teiginiui, jog švietimo įstaigos būklė yra svarbus ugdymo sąlygų ir kokybės veiksnys. 2011 m. atlikus pilną vaikų lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ renovaciją  ir buvo sukurta jauki, patogi aplinka, kuri atitiko vaikų, jų tėvelių bei darbuotojų lūkesčius. Tačiau laikui bėgant ir siekiant įgyvendinti inovatyvias idėjas turime atsinaujinti ir sukurti vis naujesnes ugdomąsias erdves, kurios pažadintų vaikų smalsumą ir pažinimo džiaugsmą.

Esame dėkingi ugdytinių tėveliams už nuolatinį palaikymą ir paramą siekiant, tobulinti ugdymo procesą, o tai pat  ,,Narbutas Furniture company“ už padovanotus  įvairius baldus: spinteles, lentynas žaislams susidėti, kėdes, stalus, kurie darželio mažiesiems suteikė komfortą ir patogumą jų žaidybinėse erdvėse.

Pyragais dalijosi su senoliais

Kai lauke saulės spindulių vis mažėja, o šventinės lemputės dar neįžiebtos, ,,Pyragų diena“- puiki proga pasidalinti savo šiluma ir gerumu. Vaikų lopšelis-darželis ,,Žiogelis“ palaiko šią Išsipildymo akcijos iniciatyvą, kuri jau antri metai bendram tikslui suburia darželio darbuotojus ir ugdytinių tėvelius. Tai ir galimybė išbandyti savo kulinarinius įgūdžius, ir proga bent šiek tiek prisidėti prie pagalbos tiems, kuriems jos reikia labiausiai,- sergantiems vaikams.

Kepinių  aromatas ištisą dieną tvyrojo darželio valgyklėlėje.  Mažieji akcijos dalyviai smalyžiavo, o įstaigos darbuotojai raikė pyragus, aukojo pinigėlius bei diskutavo apie ,,Pyragų dienos“ idėją bei svarbą. Iškeptų pyragų buvo tiek daug, jog mes nusprendėme jais pasidalinti su Deltuvos senelių namuose gyvenančiais senoliais. Džiaugiamės, jog mūsų organizuotas renginys prasiplėtė, o mes praskaidrinome pilką ir lietingą senolių rudens dieną.
Ukmergės vaikų lopšelio-darželio ,,Žiogelis“
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Vida Dalė Jankūnienė


„Ukmergės žinios“ 2013 m. lapkričio 19 d. Nr. 89 (1893)

Švietimas ir kultūra
Mokykla imasi ir auklės vaidmens
© Lietuvos žinios
2012 m. gruodžio 15 d., 06:00
Tuo metu, kai tėvai sieks profesinių žinių, jų vaikai bus ugdomi darželyje./LŽ
Ukmergės technologijų ir verslo mokykla (UTVM), kurioje šiuo metu galima įgyti pagrindinį bei vidurinį išsilavinimą ir išmokti amato, ėmėsi steigti darželinukų grupę.
Tai pirmoji Lietuvoje valstybės biudžetinė mokymo įstaiga, ėmusi ugdyti mažylius, kurių tėvai mokosi šioje mokykloje. Taip tikimasi išlaikyti gausesnes studijuojančiųjų gretas ir padėti jauniems tėvams.
Nusprendė padėti studentams
UTVM direktoriaus pavaduotojas Rimantas Jankūnas LŽ pabrėžė, kad jų mokykla yra sudariusi sąlygas įgyti pagrindinį, vidurinį, aukštąjį neuniversitetinį ir aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Šiuo metu UTVM suteikia patalpas Utenos kolegijai bei Kauno technologijos universiteto Panevėžio institutui, tad aukštojo mokslo siekiantys ukmergiškiai gali tai padaryti neišvykdami iš savo miesto. Mat dėstyti universitetinio ir neuniversitetinio aukštojo mokslo disciplinų suvažiuoja aukštųjų mokyklų dėstytojai.
UTVM suteikus sąlygas gauti tokį įvairų išsilavinimą pradėta juokauti, kad trūksta tik ikimokyklinio ugdymo skyriaus. Tai iš tiesų labai aktualu, nes mokslus šioje mokykloje kasmet nutraukia apie 30 vaikų susilaukiančių moksleivių. “Pagalvojome, kodėl nepadėjus jauniems žmonėms?” – prisiminė R. Jankūnas. Pasak jo, dažna jauna mama po akademinių atostogų nebetęsia mokslų tvirtindama, kad privalo prižiūrėti vaikus.
Anot R.Jankūno, ikimokyklinio ugdymo grupė įsteigta mokyklos bendrabutyje. Kitų metų pradžioje, jau pirmosiomis naujųjų metų dienomis, mažylių grupę turėtų lankyti dešimt vaikučių nuo vienų iki penkerių metų. Su vaikais dirbs viena auklėtoja ir jos padėjėja. Grupė kasdien dirbs šešias valandas pirmą dienos pusę, kai mokykloje vyksta pamokos. Ją lankantys vaikai nemokamai gaus daržovių ir pieno, o karštus pietus jiems turės parūpinti patys tėvai. Ši grupė bus Ukmergės lopšelio-darželio “Žiogelis” padalinys.
Pigi paslauga
“Žiogelio” direktorė Birutė Jucevičienė LŽ patikino, kad mokyklos lopšelio-darželio grupę lankantys mažieji nebus atskirti nuo bendraamžių, nes mokyklos vadovybė žadėjo savo transportu juos atvežti iš bendrabučio į įvairius darželio renginius.
B.Jucevičienė teigė, kad Ukmergės lopšeliai-darželiai yra pilni, bet ne perpildyti, todėl UTVM moksleiviai savo vaikams būtų juose radę vietų. Anot direktorės, leisti vaiką į darželį tėvams per mėnesį turėtų kainuoti 150 litų ir daugiau. Tačiau šios grupės vaikų tėvai už tai, kad jų atžalos bus prižiūrimos pusę dienos, gers pieną ir valgys daržoves, temokės po 19,50 lito kas mėnesį. “Ši paslauga tikrai nebrangi, tad neabejoju, kad ji bus labai reikalinga”, – sakė B. Jucevičienė. Ji vylėsi, kad patenkinti bus ir darželinukai, ir mokslus kremtantys jų tėvai.
,,Žiniukų“ grupėje lankėsi švietimo ir mokslo ministras
Siekiant sudaryti sąlygas jaunoms šeimoms derinti mokymo(si) ir pilnaverčio vaikų ugdymo(si) galimybes, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus iniciatyva, nuo 2013 metų Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos patalpose vaikų lopšelis-darželis ,,Žiogelis” pradėjo įgyvendinti ikimokyklinio ugdymo programą. Technologijų ir verslo mokykla, palaikydama šią iniciatyvą, suteikė erdvias patalpas, pritaikytas ikimokyklinio ugdymo organizavimo veiklai.
Lankydamasis Ukmergėje,  jau veikiančią  ugdymo grupę aplankė švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis. Dalyvaujant abiejų bendradarbiaujančių įstaigų vadovams B. Jucevičienei ir J. Cesevičiui bei švietimo ir sporto skyriaus vedėjai D. Steponavičienei  buvo perkirpta grupės atidarymo juosta. Mažieji muzikantai, vadovaujami šeimininko ,,Žiogo“ palaikydami džiugią svečių nuotaiką, sugrojo iškilmingą maršą.
Šis modelis naujovė ne tik Ukmergės rajone, bet ir Lietuvoje. Jis skatina ikimokyklinio ugdymo paslaugų lankstumą, derinimą tėvų poreikius ir jų vaikų ikimokyklinį  ugdymą.  Jaunoms šeimoms siekiančioms užtikrinti ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūrą tenka pasinaudoti akademinių atostogų galimybe. Tačiau tai apsunkina jaunas šeimas, kyla grėsmė mokymosi tęstinumui. Ikimokyklinio amžiaus grupė padeda išspręsti ne tik vaikų ugdymo bet ir tėvų paskaitų lankomumo problemas.
Grupės įsteigimo vieta,  siūlomas lankstus ir patogus jos darbo laikas (8.00-14.00), suteikia galimybę jaunoms šeimoms  betarpiškai bendrauti   ir bendradarbiauti su pedagogais bei švietimo  pagalbos specialistais. Maitinimo paslauga neteikiama, tačiau pagal pieno ir vaisių programas vaikai gauna nemokamą dienos davinį. Mėnesio abonentinis mokestis 19.50Lt.
Konstruktyviai bendradarbiaujant su technologijų ir verslo mokykla sieksime, jog mūsų ugdomas  mažylis taptų, oria,laisva, kūrybiška asmenybe, aktyviu bendruomenės nariu.
Ukmergės vaikų lopšelio-darželio ,,Žiogelis“
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Vida Dalė Jankūnienė

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus. Tęsdami naršymą svetainėje Jūs sutinkate su slapukų naudojimo taisyklėmis. Daugiau informacijos

SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Jums besilankant mūsų interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes Jūsų naudojimui.


Nr. Slapuko pavadinimas Paskirtis Galiojimo laikas
1. __utma Naudojamas Google Analytics atskirti unikalius vartotojus ir jų sesijas. 2 metai
2. __utmc Naudojamas Google Analytics nustatyti ar vartotojas atsidarė naują sesiją tinklapyje. Kol įjungta naršyklė
3. __utmz Naudojamas Google Analytics nustatyti srautą kaip vartotojas pasiekė tinklapį. 6 mėnesiai
4. __utmt Naudojamas Google Analytics ribojant duomenų rinkimą, esant didelei puslapio apkrovai. 10 minučių
5. __utmb Naudojamas Google Analytics nustayti naujai apsilankymo sesijai. 30 minučių

Mūsų svetainėje naudojamuose slapukuose nėra jokių asmeninių Jūsų duomenų ir jie nėra naudojami atpažinimo tikslais. Tačiau, jei norite apriboti slapukus arba juos ištrinti, tai galite padaryti interneto naršyklės nustatymuose.

Uždaryti